Νέοι κανόνες της ΕΕ τίθενται σε ισχύ με στόχο την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση

green transition

Τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ με στόχο την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση. Αυτό σημαίνει ότι, πριν από την αγορά ενός προϊόντος, οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους καλύτερες και πιο εναρμονισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής του προϊόντος. Οι καταναλωτές θα ενημερώνονται επίσης καλύτερα σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη νόμιμη εγγύηση. Επιπλέον, θα απαγορεύονται οι ασαφείς οικολογικοί ισχυρισμοί, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να δηλώνουν ότι τα προϊόντα τους είναι «πράσινα» ή «φιλικά προς το περιβάλλον» εάν δεν μπορούν να αποδείξουν ότι πράγματι είναι. Θα απαγορεύεται επίσης η προαιρετική αναγραφή αναξιόπιστων λογοτύπων βιωσιμότητας. Επιπλέον, θα απαγορεύονται οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που συνδέονται με την πρόωρη απαξίωση, όπως οι ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με τη βιωσιμότητα ενός προϊόντος.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε τα εξής: «Ενδυναμώνοντας τους καταναλωτές για την πράσινη μετάβαση, δίνουμε στους Ευρωπαίους πολίτες τα εργαλεία για να κάνουν συνειδητές επιλογές και αποτρέπεται η χρήση στην ενιαία αγορά πρακτικών όπως η προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας και η πρόωρη απαξίωση.»

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς προσέθεσε τα εξής: «Χάρη σ’ αυτούς τους νέους κανόνες, οι καταναλωτές θα έχουν πλέον απαντήσεις σε ερωτήσεις, όπως “Είναι πραγματικά βιώσιμο το προϊόν που θέλω να αγοράσω; Μπορώ να επιλέξω ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να αντέξει; Είναι αξιόπιστος ο οικολογικός ισχυρισμός για το προϊόν;” Πρόκειται για εξαιρετικά νέα για κάθε καταναλωτή, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στην πράσινη μετάβαση.»

Τα κράτη μέλη καλούνται να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 27 Μαρτίου 2026. Οι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_1762/MEX_24_1762_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση είναι διαθέσιμες εδώ : https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/sustainable-consumption_en?prefLang=el&etrans=el

https://commission.europa.eu/document/download/ecebfa5c-f5f2-4f74-a2f5-52a121c2b51b_en?prefLang=el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο