Ο Άγιος Μαρίνος προσχωρεί στη στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής- Ιονίου

Η Επιτροπή καλωσορίζει τον Άγιο Μαρίνο ως τη δέκατη χώρα που συμμετέχει στη στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR). Η ένταξη του Αγίου Μαρίνου στην EUSAIR αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της περιφερειακής συνεργασίας της χώρας με τα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ και τα υποψήφια και δυνάμει υποψήφια μέλη.

Η συνεργασία επί ίσοις όροις στο πλαίσιο της EUSAIR θα καταστήσει δυνατή την ευθυγράμμιση του Αγίου Μαρίνου με τις πολιτικές της ΕΕ και τις κοινές δράσεις για την αντιμετώπιση των μακροπεριφερειακών προκλήσεων. Θα ενισχύσει τον συντονισμό και τον διάλογο μεταξύ των χωρών της EUSAIR και θα βοηθήσει τον Άγιο Μαρίνο να κινητοποιήσει εθνική χρηματοδότηση για έργα σε μακροπεριφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία με τους νέους εταίρους του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Άγιος Μαρίνος θα προσχωρήσει επίσης στο πρόγραμμα Interreg IPA ADRION, το οποίο στηρίζει τη διακυβέρνηση της EUSAIR και καλύπτει την ίδια γεωγραφική περιοχή.

Ο Άγιος Μαρίνος είναι στενός γείτονας και εταίρος της ΕΕ και συνήψε σχέσεις με την ΕΕ το 1983, υιοθετώντας τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Στην μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, η οποία καλύπτει και μεγάλη χερσαία έκταση, ζουν πάνω από 70 εκατ. άνθρωποι. Η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου περιλαμβάνει τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία), πέντε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία) και πλέον και τον Άγιο Μαρίνο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1026/MEX_22_1026_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο