Ο έλεγχος των ξένων επενδύσεων στην ΕΕ και οι έλεγχοι των εξαγωγών συμβάλλουν στη στήριξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας

export controls help underpin European security

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλυσε πάνω από 420 άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στην ΕΕ κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των ΑΞΕ που δημοσιεύτηκε σήμερα. Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο, τα κράτη μέλη της ΕΕ απέρριψαν 560 αιτήσεις για εξαγωγές αγαθών διπλής χρήσης. Αυτό το επίπεδο δραστηριότητας καταδεικνύει τη σαφή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης σε καιρούς αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο αριθμός των κρατών μελών της ΕΕ που διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου αυξήθηκε από 11 σε 21 από την έναρξη ισχύος του κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο των ΑΞΕ και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Όσον αφορά τα αγαθά διπλής χρήσης (αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για στρατιωτικούς όσο και για μη στρατιωτικούς σκοπούς), το 2021 τα κράτη μέλη επανεξέτασαν 38,500 αιτήσεις εξαγωγής για αγαθά αξίας 45,5 δισ. ευρώ. Σε 560 περιπτώσεις, συνολικής αξίας 7 δισ. ευρώ, τα κράτη μέλη απέρριψαν τις εξαγωγές λόγω κινδύνων για την ασφάλεια.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5125/IP_23_5125_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο