Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση

Όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος κ. Ρεντέρς κατά την ευρωπαϊκή διάσκεψη καταναλωτών της περασμένης εβδομάδας στο Στρασβούργο, η Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας του 2015 για τα οργανωμένα ταξίδια.

Στο πλαίσιο επανεξέτασης της οδηγίας, η Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει πώς η οδηγία μπορεί να συνεχίσει να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών για τους ταξιδιώτες σε όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων κρίσης. Η πρωτοβουλία αυτή ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου της Επιτροπής για τους καταναλωτές του 2020.

Η επανεξέταση της οδηγίας θα λάβει υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε από το 2018, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας COVID-19, η οποία οδήγησε σε μαζικές ακυρώσεις ταξιδιωτικών κρατήσεων. Ενώ η οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια προβλέπει την επιστροφή των προκαταβολών εντός 14 ημερών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας συχνά επιστρέφονται κουπόνια σε πολλούς ταξιδιώτες χωρίς να τους δίνεται επιλογή, ενώ η επιστροφή των χρημάτων καθυστερεί.

Τον Μάιο του 2020 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για να διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες θα μπορούν να λαμβάνουν επιστροφές χρημάτων για ταξίδια που ακυρώνονται και να λαμβάνουν κουπόνια μόνο αν το προτιμούν. Το 2020 η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 11 κρατών μελών που είχαν περιορίσει προσωρινά τα δικαιώματα των ταξιδιωτών.

Ο κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, Επίτροπος Δικαιοσύνης, δήλωσε σχετικά: «Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας και σαφή δικαιώματα για τους ταξιδιώτες. Ωστόσο, διαπιστώσαμε περιορισμούς αυτών των κανόνων λόγω των προκλήσεων που προέκυψαν από την πανδημία. Η Επιτροπή ανέκαθεν αναλάμβανε δράση για την υπεράσπιση των καταναλωτών και για τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ. Σήμερα, πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την πανδημία, για να θωρακίσουμε έναντι της κρίσης την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Θέλω οι Ευρωπαίοι να απολαμβάνουν ανά πάσα στιγμή ισχυρούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών.»

Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων ταξιδιωτών, των οργανώσεων καταναλωτών, των επαγγελματιών και των σχετικών επαγγελματικών ενώσεων, ιδίως σε επίπεδο ΕΕ. Θα συγκεντρώσει εμπειρίες σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς. Τα αποτελέσματα αυτής της δημόσιας διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια και την προετοιμασία πιθανής πρότασης για την τροποποίηση της οδηγίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1104/MEX_22_1104_EN.pdf

Η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ και θα διαρκέσει έως τις 10 Μαΐου 2022. 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο