Οι ελλείψεις δεξιοτήτων αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για την πλειονότητα των ΜΜΕ της ΕΕ, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο

EYS Logo EL RGB

Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα διαπιστώνει ότι οι ελλείψεις δεξιοτήτων αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ΕΕ. Η πρόκληση των ελλείψεων δεξιοτήτων έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου και περιλαμβάνει πλέον όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Η έρευνα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την κατανόηση του αντικτύπου των ελλείψεων δεξιοτήτων στις ΜΜΕ και θα τροφοδοτήσει τη χάραξη πολιτικής της Επιτροπής. Μεταξύ άλλων, θα τροφοδοτήσει την εφαρμογή της δέσμης μέτρων αρωγής για τις ΜΜΕ που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 και προβλέπει διάφορες δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των ΜΜΕ όσον αφορά τις δεξιότητες στην ΕΕ. Η έρευνα συμπληρώνει επίσης μια άλλη μελέτη του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε πρόσφατα και η οποία, μεταξύ άλλων, επικεντρώνεται στις δραστηριότητες κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των επιχειρήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5732/IP_23_5732_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο