Οι επενδύσεις σε πράσινα ομόλογα NextGenerationEU μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 1,2%

NextGenerationEU green bonds

Η πλήρης υλοποίηση των μέτρων NextGenerationEU (NGEU) που χρηματοδοτούνται από τα πράσινα ομόλογα NGEU μπορεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 44 εκατομμύρια τόνους ετησίως, ποσότητα που ισοδυναμεί με το 1,2% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πρώτης πλήρους ποσοτικοποίησης των αναμενόμενων κλιματικών επιπτώσεων του επιμερισμού των εσόδων των πράσινων ομολόγων NextGenerationEU, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα σε ειδική έκθεση.

Πάνω από δύο έτη μετά την πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων NextGenerationEU, έχουν διατεθεί στην αγορά πράσινα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης ύψους σχεδόν 50 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν την προοπτική να καταστούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα πράσινων ομολόγων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα ομόλογα NGEU υποστηρίζονται από ένα μεγάλο αριθμό έργων και επενδύσεων για το κλίμα, τα οποία περιέχονται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αφορούν, μεταξύ άλλων, τις καθαρές μεταφορές, τις υποδομές και την ενεργειακή απόδοση και είναι επιλέξιμα για πράσινα ομόλογα συνολικού ύψους 190 δισ. ευρώ.

Η ετήσια έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο και τον επιμερισμό των κερδών των πράσινων ομολόγων NGEU αποτελεί τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας με τους επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη χρήση των εσόδων και τις κλιματικές επιπτώσεις των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από πράσινα ομόλογα NGEU. Η φετινή έκθεση για τον αντίκτυπο και τον επιμερισμό των κερδών των πράσινων ομολόγων NGEU βασίζεται στην περσινή έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και καθιστά για πρώτη φορά δυνατή την ποσοτικοποίηση των κλιματικών επιπτώσεων των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα πράσινων ομολόγων NGEU.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_23_6242/MEX_23_6242_EN.pdf

Για περισσότερα στοιχεία βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_6170/IP_23_6170_EN.pdf

και τις σχετικές ερωταπαντήσεις : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_6107/QANDA_23_6107_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο