Οι νέοι κανόνες της ΕΕ καθιστούν δυνατή την τροφοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης και της βασιζόμενης στα δεδομένα καινοτομίας με σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας

high value datasets available

Άρχισαν να ισχύουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ που καθιστούν δυνατή την επανάχρηση περισσότερων δημόσιων συνόλων δεδομένων. Αυτά τα λεγόμενα «σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας» περιέχουν πληροφορίες σε έξι θεματικούς τομείς, οι οποίοι ορίζονται στην οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα : γεωχωρικές υπηρεσίες, γεωσκόπηση και περιβάλλον, μετεωρολογικές πληροφορίες, στατιστικές, εταιρείες και κινητικότητα.

Οι νέοι κανόνες μπορούν να αποφέρουν σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τροφοδοτώντας νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, σύνολα μετεωρολογικών δεδομένων υψηλής αξίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των μετεωρολογικών προβλέψεων και των συναφών εφαρμογών. Οι αγροτικές επιχειρήσεις θα μπορούν να αξιοποιήσουν δορυφορικές εικόνες, μετεωρολογικά δεδομένα και πληροφορίες για την υγεία του εδάφους ώστε να εφαρμόσουν τεχνικές γεωργίας ακριβείας, αυξάνοντας έτσι τις αποδόσεις και μειώνοντας τη σπατάλη.

Η επίσημη πύλη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα αποτελεί τον πλέον εκτεταμένο πόρο πρόσβασης σε ανοικτά δεδομένα. Περιλαμβάνει πάνω από 1,7 εκατ. σύνολα δεδομένων από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και από τα κράτη μέλη. Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας θα είναι δωρεάν διαθέσιμα σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, προσβάσιμο μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) και, κατά περίπτωση, ως μαζικές μεταφορτώσεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3183/MEX_24_3183_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε ανοικτά δεδομένα είναι διαθέσιμες εδώ: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/open-data-and-high-value-datasets-step-step-access-guide

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο