Οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς στην ΕΕ και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας συμφωνούν για τη μείωση των τιμών περιαγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2024

Moldova Lower roaming tariffs

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την κοινή δήλωση των τηλεπικοινωνιακών φορέων της ΕΕ και της Μολδαβίας σχετικά με χαμηλότερες χρεώσεις περιαγωγής.

Η δήλωση, που διευκολύνθηκε από την Επιτροπή και τις μολδαβικές αρχές, θα αποφέρει οφέλη τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Οι πολίτες που ταξιδεύουν μεταξύ αυτών των χωρών σύντομα θα απολαμβάνουν χαμηλότερες χρεώσεις για τις κλήσεις, τα δεδομένα και τα SMS τους. Θα μπορούν να επικοινωνούν ευκολότερα με φίλους και συγγενείς, ενώ και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τη μείωση του κόστους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_3006/IP_23_3006_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο