Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπογράφουν διοικητικές ρυθμίσεις με τις γαλλικές και τις Ιρλανδικές ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης για τη στήριξη της επιβολής της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Digital Services Act

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπέγραψαν διοικητικές ρυθμίσεις με τις ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης της Γαλλίας (Autorité de regulation de la communication audiovisuelle et numérique, Arcom) και της Ιρλανδίας (Coimisiún na Meán), με σκοπό τη στήριξη των εξουσιών εποπτείας και επιβολής που διαθέτει η Επιτροπή βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι ρυθμίσεις αυτές αποσκοπούν στην ανάπτυξη εμπειρογνωσίας και ικανοτήτων και ακολουθούν τη σύσταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για τον συντονισμό της αντιμετώπισης, από πλευράς τους, της διάδοσης και της υπερπροβολής παράνομου περιεχομένου σε πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη θα αναλάβουν την ευθύνη όσον αφορά την επιβολή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5196/IP_23_5196_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο