Ουκρανία: Η Επιτροπή θεσπίζει ευρωπαϊκό μηχανισμό αλληλεγγύης για τις ενδοενωσιακές ιατρικές μεταφορές προσφύγων και εκτοπισθέντων που χρήζουν υγειονομικής περίθαλψης

Ενόψει της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ουκρανία και των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που καταφεύγουν στις γειτονικές χώρες για λόγους ασφάλειας μετά τη ρωσική εισβολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα ειδικό ευρωπαϊκό σύστημα για την ταχεία μεταφορά ατόμων που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται και ο αριθμός των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο εξακολουθεί να αυξάνεται, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι πρόσφυγες και οι εκτοπισθέντες λαμβάνουν την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται και ότι τα συστήματα υγείας των κρατών μελών, ιδίως εκείνων που βρίσκονται στις χώρες που συνορεύουν με την Ουκρανία, θα μπορούν να αντεπεξέλθουν.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου προέβη στην εξής δήλωση: «Ενώ μαίνεται η ρωσική εισβολή που χωρίζει βίαια τις οικογένειες και προκαλεί αδιανόητο πόνο, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που εγκαταλείπουν την Ουκρανία και χρειάζονται επείγουσα θεραπεία και περίθαλψη. Σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται θύματα της σύγκρουσης, καθώς και οι άνθρωποι που χρειάζονται συνεχή περίθαλψη, όπως οι καρκινοπαθείς. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα για τον συντονισμό της μεταφοράς ασθενών μεταξύ νοσοκομείων που βρίσκονται στα κράτη μέλη. Χάρη στην έμπρακτη αλληλεγγύη της ΕΕ, έχουμε ήδη στη διάθεσή μας 10.000 κλίνες μέχρι σήμερα και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές το συντομότερο δυνατόν.»

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνες Λέναρτσιτς δήλωσε τα εξής: «Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΕΕ εργάζεται σε εικοσιτετράωρη βάση για τον συντονισμό της άνευ προηγουμένου βοήθειας που κινητοποιήθηκε από την πρώτη ημέρα αυτής της βάναυσης εισβολής στην Ουκρανία. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ είναι έτοιμος να βοηθήσει στη διευκόλυνση της μεταφοράς ασθενών.»

Για να μετριαστεί η πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών που συνορεύουν με την Ουκρανία, δημιουργήθηκε ειδικός μηχανισμός στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, μέσω του οποίου τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να ζητούν στήριξη για τη μεταφορά ασθενών που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης. Ο μηχανισμός θα βοηθά στην αντιστοίχιση των αναγκών μεταφοράς ασθενών στα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ με τις προσφορές και τις ικανότητες θεραπείας και περίθαλψης που διατίθενται σε νοσοκομεία σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης θα συμβάλλει και στην ασφαλή ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1624/MEX_22_1624_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο