Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2022: Η Επιτροπή προτείνει ενωσιακού επιπέδου κανόνες για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κανόνες ενωσιακού επιπέδου για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η προτεινόμενη οδηγία θα ποινικοποιήσει τον βιασμό στη βάση της έλλειψης συναίνεσης, τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και την κυβερνοβία, η οποία περιλαμβάνει: τη μη συναινετική κοινολόγηση εικόνων προσωπικής φύσης· την παρενοχλητική κυβερνοπαρακολούθηση· την κυβερνοπαρενόχληση· και την υποκίνηση βίας ή μίσους στον κυβερνοχώρο. Οι νέοι κανόνες ενισχύουν επίσης την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη και παροτρύνουν τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μηχανισμό «μίας στάσης», που σημαίνει ότι όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας θα βρίσκονται στον ίδιο τόπο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1533/IP_22_1533_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο