Πάνω από 240 εκατ. ευρώ για τη στήριξη υποδομών ψηφιακής συνδεσιμότητας

digital connectivity infrastructure

Η Επιτροπή προκήρυξε έναν τρίτο γύρο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων αξίας άνω των 240 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ψηφιακού σκέλους του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF – Ψηφιακός τομέας) για την ενίσχυση της ανάπτυξης υπερταχέων, ασφαλών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών. Ο μηχανισμός CEF — Ψηφιακός τομέας θα συμβάλει στην ανάπτυξη δικτύων Gigabit και 5G, στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών κορμού και στην ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφορών και ενέργειας.

Αυτός ο νέος γύρος προσκλήσεων υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει την κάλυψη 5G σε όλο το μήκος των διαδρόμων μεταφορών (100 εκατ. ευρώ)· δίκτυα 5G και υπολογιστική παρυφών για έξυπνες κοινότητες (51 εκατ. ευρώ)· και συνδεσιμότητα κορμού για παγκόσμιες ψηφιακές πύλες (90 εκατ. ευρώ).

Οι δύο πρώτες προσκλήσεις επικεντρώνονται στη βελτίωση της συνδεσιμότητας 5G σε όλες τις αγροτικές κοινότητες και τις αστικές περιοχές, ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες. Οι προσκλήσεις θα στηρίξουν επίσης την ανάπτυξη υποδομών 5G σε όλο το μήκος των ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών, με ιδιαίτερο στόχο την υποστήριξη των υπηρεσιών οδικής ασφάλειας και την παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας Gigabit στους χρήστες και τους επιβάτες των οχημάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενοποίηση των δικτύων 5G με το νέφος παρυφών.

Μέσω της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων «Digital Global Gateways» (ψηφιακές παγκόσμιες πύλες), ο CEF – Ψηφιακός τομέας θα στηρίξει τις συνδέσεις κορμού, κυρίως μέσω υποβρύχιων καλωδίων, για τη βελτίωση των επιδόσεων και της ανθεκτικότητας των δικτύων συνδεσιμότητας σε νησιά και παράκτιες περιοχές, σε απομακρυσμένες, εξόχως απόκεντρες και αραιοκατοικημένες περιοχές, καθώς και μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των ικανοτήτων και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών δικτύων της Ένωσης, σύμφωνα και με τη στρατηγική Global Gateway της ΕΕ.

Η ανάπτυξη ευρείας και υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητας είναι ένας από τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας και θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιτύχει σημαντικούς ψηφιακούς στόχους, όπως η επίσπευση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης κόμβων υπολογιστικού νέφους παρυφών.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις εν λόγω προσκλήσεις λήγει στις 17 Ιανουαρίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης και ανάθεσης όσον αφορά τις εν λόγω προσκλήσεις θα παρασχεθούν στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας ενημέρωσης στις 26 Οκτωβρίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5067/MEX_23_5067_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο