Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει τα πρώτα προγράμματα συνεργασίας Interreg για την περίοδο 2021-2027, ύψους άνω των 481 εκατ. ευρώ

Η Επιτροπή μόλις ενέκρινε τα πρώτα προγράμματα Interreg της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027· πρόκειται για τρία προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, τα οποία συνεπάγονται επένδυση ύψους άνω των 481 εκατ. ευρώ. Τα εγκεκριμένα προγράμματα είναι το «Interreg Κεντρική Ευρώπη», το «Interreg Αυστρία – Γερμανία (Βαυαρία)» και το «Interreg Γερμανία (Βαυαρία) – Τσεχία». Ο προϋπολογισμός θα διατεθεί σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ για μια έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_1868/IP_22_1868_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο