Πολιτική θεωρήσεων: Η Επιτροπή προτείνει έναν ισχυρότερο μηχανισμό αναστολής

mechanism to visa free travel

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης συνεπάγεται σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη, προάγει τα ταξίδια και ενισχύει τον τομέα του τουρισμού. Συνεπάγεται οφέλη για τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες εταίρους. Η πολιτική θεωρήσεων αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο για τη συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες εταίρους.

Ταυτόχρονα, το εξελισσόμενο γεωπολιτικό πλαίσιο έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις που συνδέονται με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό η ΕΕ να διαθέτει όλα τα εφόδια για την αντιμετώπιση περιπτώσεων κατάχρησης της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, όπως αυξημένες παράτυπες αφίξεις λόγω της έλλειψης ευθυγράμμισης με την πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ, προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές σε χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, ή υβριδικές απειλές, όπως η εργαλειοποίηση μεταναστών με κρατική στήριξη.

Για την ταχύτερη και αποφασιστικότερη αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Επιτροπή προτείνει σήμερα την αναθεώρηση του ισχύοντος μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Η πρόταση υλοποιεί τη δέσμευση της προέδρου φον ντερ Λάιεν, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2023, για ενίσχυση του μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και της παρακολούθησης των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.

Η πρόταση συνοδεύεται από την έκτη έκθεση στο πλαίσιο του μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4961/IP_23_4961_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο