Πόσο ανταγωνιστική είναι η περιφέρειά σας; Η Επιτροπή δημοσιεύει τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας

EU Regional Competitiveness Index edition bar chart chart
Η Επιτροπή δημοσίευσε τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (ΔΠΑ), μια πλήρως αναθεωρημένη έκδοση ενός καθιερωμένου πλέον εργαλείου που μετρά διαφορετικές διαστάσεις ανταγωνιστικότητας για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.Ο πλήρως αναθεωρημένος ΔΠΑ 2.0 καταδεικνύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, αλλά και ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο δείκτης καταδεικνύει επίσης ότι οι περιφέρειες της Ουτρέχτης και της Zuid-Holland, καθώς και η περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας Île-de-France είναι οι πιο ανταγωνιστικές περιφέρειες της ΕΕ.
Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες καλύπτουν την υστέρησή τους.
Μεταξύ της έκδοσης του 2016 και της έκδοσης του 2022 του δείκτη, η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα βελτιώθηκε στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ενώ οι επιδόσεις των περιφερειών μετάβασης ήταν πιο ανάμεικτες. Οι περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες εξακολουθούν να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις.
Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες των ανατολικών κρατών μελών της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_23_1866
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο