Πρακτικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των επιτρόπων στις ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογές

European parliament

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν εγκριθεί το 2019, ενισχυμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα πρότυπα δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής που συμμετέχουν σε προεκλογικές εκστρατείες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί ειδικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμμετοχή σε προεκλογικές εκστρατείες σε επίπεδο κρατών μελών.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται σε γνωμοδοτήσεις της ανεξάρτητης επιτροπής δεοντολογίας της Επιτροπής και θα διασφαλίσουν τη συνεκτική εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ενισχυμένοι κανόνες
Από το 2018 επιτρέπεται στα μέλη της Επιτροπής να συμμετέχουν σε προεκλογικές εκστρατείες για τις ευρωπαϊκές εκλογές χωρίς να λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών. Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, όταν αυτή η νέα προσέγγιση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, και στην εμπειρία από τη συμμετοχή μελών της Επιτροπής σε εθνικές προεκλογικές εκστρατείες κατά τα προηγούμενα έτη. Ειδικότερα, εγγυώνται σαφή διαχωρισμό μεταξύ των καθηκόντων της Επιτροπής και των προεκλογικών δραστηριοτήτων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_370/IP_24_370_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο