Πράξη για τα δεδομένα — Ερωτήσεις και απαντήσεις

Γιατί χρειαζόμαστε μια πράξη για τα δεδομένα;

Επί του παρόντος, η πλήρης αξία των δεδομένων στην ευρωπαϊκή οικονομία δεν αξιοποιείται λόγω διαφόρων παραγόντων. Στα βασικά ζητήματα περιλαμβάνονται η έλλειψη σαφήνειας ως προς το ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και να έχει πρόσβαση σε δεδομένα που δημιουργούνται από συνδεδεμένα προϊόντα, το γεγονός ότι οι ΜΜΕ συχνά δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτούν ισορροπημένες συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων με τους ισχυρότερους παράγοντες της αγοράς, οι φραγμοί στην πραγματοποίηση αλλαγών μεταξύ ανταγωνιστικών και αξιόπιστων υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους και παρυφών στην ΕΕ, και η περιορισμένη ικανότητα συνδυασμού δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς. Τα προαναφερόμενα επηρεάζουν διάφορους οικονομικούς τομείς και οδηγούν σε υποχρησιμοποίηση των δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, με αρνητικές συνέπειες για τις επιλογές των καταναλωτών, την καινοτομία και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_1114/QANDA_22_1114_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο