Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων: Κοινά λογότυπα για την εύκολη ταυτοποίηση των αναγνωρισμένων σε επίπεδο ΕΕ διαμεσολαβητών δεδομένων και των οργανώσεων αλτρουισμού δεδομένων

Data Governance Act

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει κοινά λογότυπα για την εύκολη ταυτοποίηση των αναγνωρισμένων σε επίπεδο ΕΕ παρόχων υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων και των οργανώσεων αλτρουισμού δεδομένων που θα συνδέουν τους κατόχους δεδομένων (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) με τους χρήστες δεδομένων.

Η ταυτοποίηση των υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων και των οργανώσεων αλτρουισμού δεδομένων εντάσσεται στην εφαρμογή της πράξης για τη διακυβέρνηση δεδομένων. Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεδομένων και οι οργανώσεις αλτρουισμού που πληρούν τις οριζόμενες στην πράξη προϋποθέσεις και οι οποίες επιλέγουν τη χρήση λογότυπων θα πρέπει να τα προβάλλουν σαφώς σε κάθε δημοσίευση εντός και εκτός διαδικτύου. Μέσω της χρήσης αυτών των λογοτύπων σε επίπεδο ΕΕ, θα είναι δυνατή η διάκριση μεταξύ των αναγνωρισμένων υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών, προσδίδοντας έτσι διαφάνεια στην αγορά δεδομένων.

Το λογότυπο των αναγνωρισμένων σε επίπεδο ΕΕ οργανώσεων αλτρουισμού δεδομένων πρέπει να συνοδεύεται από κωδικό QR με σύνδεσμο προς το δημόσιο μητρώο των εν λόγω οργανώσεων της ΕΕ. Το μητρώο αυτό θα είναι διαθέσιμο από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα λογότυπα εγκρίθηκαν μέσω εκτελεστικού κανονισμού και θα καταχωριστούν ως σήματα, προκειμένου να προστατευθούν από καταχρήσεις.

Τα δεδομένα αποτελούν έναν ισχυρό πόρο που μπορεί να συμβάλλει στην καινοτομία όλων των ευρωπαϊκών βιομηχανικών οικοσυστημάτων. Η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων έχει στόχο να καταστήσει διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην κοινή χρήση δεδομένων και υπερβαίνοντας τα τεχνικά εμπόδια.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4123/MEX_23_4123_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο