Προκήρυξη για την ενίσχυση της αστικής καινοτομίας με κονδύλια ύψους 90 εκατ. ευρώ από την πολιτική συνοχής

European Urban Initiative

Αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενίσχυση και εδραίωση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις πόλεις της ΕΕ, η Επιτροπή δημοσίευσε χθες μια τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας (EUI), με ενδεικτικό προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα έργα που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της εν λόγω προκήρυξης θα δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις που θα βοηθήσουν τις πόλεις να επιτύχουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, και θα εστιάζουν σε μία από τις εξής δύο προτεραιότητες:
1) ενεργειακή μετάβαση —δοκιμή και διερεύνηση συγκεκριμένων καινοτόμων λύσεων για οικονομικά προσιτά, ασφαλή και καθαρότερα τοπικά ενεργειακά συστήματα·
2) τεχνολογία στις πόλεις —διερεύνηση αναδυόμενων τεχνολογιών και ψηφιακών λύσεων για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, της αστικής διακυβέρνησης, της ποιότητας ζωής και της συμμετοχής των πολιτών, για πόλεις ασφαλέστερες, πιο προστατευμένες και προσβάσιμες σε όλους.

Το ΕΤΠΑ θα καλύψει το 80% της δαπάνης των έργων, ενώ το κάθε έργο θα λάβει έως 5 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτής της χρηματοδότησης θα στηρίξει τη μεταφορά γνώσεων και την προσαρμογή δοκιμασμένων λύσεων σε άλλες πόλεις της ΕΕ, με σκοπό τη διεύρυνση του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου των τοπικών έργων σε όλη την Ευρώπη. Το υπόλοιπο 20% θα καλυφθεί από τις τοπικές αρχές και τους εταίρους των έργων. Οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι των πόλεων της ΕΕ καλούνται να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του EUI για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 14η Οκτωβρίου 2024.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε σχετικά: «Οι πόλεις αποτελούν κόμβους καινοτομίας και είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στο πεδίο. Με αυτή την τρίτη προκήρυξη του EUI, δίνουμε στις πόλεις την ευκαιρία να διερευνήσουν τις προοπτικές των αναδυόμενων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας και όχι μόνο, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Καμία αστική περιοχή δεν θα μείνει στο περιθώριο, ανεξαρτήτως μεγέθους. Θα φροντίσουμε να καινοτομήσουμε συμβαδίζοντας με την εποχή μας, ώστε να γίνουμε πιο συμπεριληπτικοί και προσβάσιμοι σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_2483/MEX_24_2483_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_2389/IP_24_2389_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο