Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ευρώπης

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σε 1,85 δισ. ευρώ η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και τον τομέα των οπτικοακουστικών έργων.

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε: «Το ψηφιακό περιβάλλον έχει μεταμορφώσει το πολιτιστικό μας τοπίο, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Θέλουμε οι συγγραφείς, οι δημιουργοί και οι παραγωγοί της Ένωσης να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτές τις νέες ψηφιακές ευκαιρίες».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3950_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο