Ψηφιακή κυριαρχία: η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα τίθεται σε ισχύ (2)

Digital sovereignty

Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα τίθεται σε ισχύ σήμερα. Θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού, η ανθεκτικότητα και η τεχνολογική υπεροχή της ΕΕ στις τεχνολογίες και τις εφαρμογές ημιαγωγών.

Οι ημιαγωγοί αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των ψηφιακών και ψηφιοποιημένων προϊόντων. Από τα έξυπνα τηλέφωνα και τα αυτοκίνητα μέχρι τις εφαρμογές και τις υποδομές ζωτικής σημασίας για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ενέργεια, την άμυνα, τις επικοινωνίες και τη βιομηχανική αυτοματοποίηση, οι ημιαγωγοί έχουν κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία. Βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο ισχυρών γεωστρατηγικών συμφερόντων και του παγκόσμιου αγώνα δρόμου για την τεχνολογία.

Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα θα ενισχύσει τις δραστηριότητες κατασκευής στην Ένωση, θα τονώσει το ευρωπαϊκό οικοσύστημα σχεδιασμού και θα στηρίξει την επέκταση και την καινοτομία σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. Μέσω της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο της να διπλασιάσει το σημερινό μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά στο 20 % το 2030.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4518/IP_23_4518_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο