Σε ισχύ η φιλόδοξη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κένυας

eu kenya

Τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Κένυας, η οποία αποτελεί βασικό ορόσημο για τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κένυας.

Η συμφωνία θα τονώσει το διμερές εμπόριο αγαθών, θα αυξήσει τις επενδυτικές ροές, θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ αξιόπιστων εταίρων και θα διευκολύνει τις αμοιβαία επωφελείς οικονομικές σχέσεις με βιώσιμο τρόπο, προάγοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Κένυας είναι η πλέον φιλόδοξη συμφωνία που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με μια αφρικανική χώρα όσον αφορά τη βιωσιμότητα και μπορεί να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα για άλλες βιώσιμες εμπορικές συμφωνίες. Οι εν λόγω δεσμεύσεις περιλαμβάνουν δεσμευτικές διατάξεις για εργασιακά ζητήματα, την ισότητα των φύλων, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η Κένυα είναι ο κύριος οικονομικός κόμβος της Ανατολικής Αφρικής — και οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κένυας έχουν υψηλές αναπτυξιακές δυνατότητες. Η συμφωνία θα δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες, καθώς η ΕΕ είναι ο πρώτος εξαγωγικός προορισμός της Κένυας και ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός της εταίρος. Οι συνολικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Κένυας ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 16 % σε σύγκριση με το 2018.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_24_3548/IP_24_3548_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο