Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται τόσο στο “ευρύ κοινό” (αστικός, ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός της Περιφέρειας Ηπείρου) όσο και σε “ομάδες στόχους” όπως : οργανώσεις κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, συλλόγους, σχολεία, φοιτητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπικά και περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, μετανάστες και ξενόγλωσσες ομάδες πληθυσμού από και εκτός των χωρών της Ε.Ε., αγρότες, και άλλες ομάδες.

ΣΚΟΠΟΣ του ΚΕΝΤΡΟΥ είναι να μεταφέρει την “Κοινοτική Πληροφόρηση” στις Περιφέρειες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο