Σιδηροδρομικό δίκτυο: καλύτερη προστασία των καταναλωτών και πιο ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία για τα άτομα με αναπηρία

Rail transport

Τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των επιβατών σιδηροδρομικών συγκοινωνιών. Πλέον οι επιβάτες προστατεύονται καλύτερα σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού τους και οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν μια ομαλή ταξιδιωτική εμπειρία στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα. Επιπλέον, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν να μοιράζονται τα δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις σε πραγματικό χρόνο ώστε να προτείνουν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η Επίτροπος Κινητικότητας και Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Τα νέα αυτά δικαιώματα των επιβατών αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, και μάλιστα με βιώσιμο τρόπο. Τα δικαιώματα των σιδηροδρομικών επιβατών πρέπει να είναι σύγχρονα και ισχυρά αν θέλουμε να προσελκύσουμε περισσότερους επιβάτες στον σιδηρόδρομο και να συμβάλουμε στην επίτευξη των κλιματικών μας στόχων. Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την προστασία των σιδηροδρομικών επιβατών όταν έρχονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή χαμένες ανταποκρίσεις. Ικανοποιούν επίσης καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα».

Εάν μια ανταπόκριση χαθεί λόγω διακοπής του ταξιδιού και οι επιβάτες δεν έχουν λάβει λύση εντός 100 λεπτών από τη διακοπή, θα έχουν πλέον το δικαίωμα να οργανώσουν μόνοι τους τη συνέχιση του ταξιδιού τους με τρένο ή λεωφορείο και ο μεταφορέας θα πρέπει να τους επιστρέψει το κόστος του πρόσθετου εισιτηρίου, εφόσον αυτό είναι «αναγκαίο, κατάλληλο και εύλογο».

Ορισμένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν «εισιτήρια διέλευσης». Αυτό συνεπάγεται περισσότερα δικαιώματα για τους επιβάτες σε περίπτωση χαμένης

ανταπόκρισης, όπως το δικαίωμα επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου ή αποζημίωσης, η πρόσβαση σε κατάλυμα εάν το ταξίδι δεν μπορεί να συνεχιστεί την ίδια ημέρα κ.λπ.

Οι νέοι κανόνες βελτιώνουν και την παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο από τους πωλητές εισιτηρίων και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Διευκολύνουν την πρόσβαση στα συστήματα κρατήσεων των σιδηροδρομικών εταιρειών, επιτρέποντας έτσι στους πωλητές και τους πράκτορες να παρέχουν πιο καινοτόμα προϊόντα, όπως σύνθετα εισιτήρια με διαφορετικούς μεταφορείς, καθώς και τη δυνατότητα συνδυασμένων ανταποκρίσεων, η οποία δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Οι νέες αυτές διατάξεις θα καταστήσουν το σιδηρόδρομο πιο εύχρηστο για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_3123/MEX_23_3123_EN.pdf 

Περισσότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα εδώ : https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/rail-transport-passengers-enjoy-better-protection-and-smoother-travel-experience-2023-06-07_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο