Συχνές ερωτήσεις: Πρόταση για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές

New Genomic Techniques

1. Τι είναι οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ);
Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ) είναι καινοτόμα εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος τροφίμων μας και να στηρίξουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Επιτρέπουν την ακριβή και αποδοτική ανάπτυξη βελτιωμένων φυτικών ποικιλιών που μπορούν να είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή αλλά και στους επιβλαβείς οργανισμούς, απαιτούν λιγότερα λιπάσματα και φυτοφάρμακα ή διασφαλίζουν υψηλότερες αποδόσεις.

Καθεμία από αυτές τις τεχνικές μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για την επίτευξη διαφορετικών αποτελεσμάτων και προϊόντων. Ορισμένες από τις αλλαγές στα προϊόντα που προέρχονται από ΝΓΤ μπορεί επίσης να συμβούν στη φύση ή μέσω της συμβατικής γενετικής βελτίωσης. Άλλα προϊόντα μπορεί να έχουν πολλαπλές και εκτεταμένες τροποποιήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι νέες αυτές τεχνικές οδηγούν σε πιο στοχευμένες, ακριβείς και ταχύτερες αλλαγές από ό,τι η συμβατική γενετική βελτίωση ή οι καθιερωμένες γονιδιωματικές τεχνικές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_23_3568/QANDA_23_3568_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο