Συνεδρίαση του Κολλεγίου Των Επιτρόπων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει νέα Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας

Dana Spinant

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε την κ. Dana Spinant Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας (ΓΔ COMM). Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για την ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης και του κοινού σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής και τις πολιτικές της ΕΕ. Τηρεί την Επιτροπή ενήμερη για τις πολιτικές εξελίξεις και τις τάσεις της κοινής γνώμης και των μέσων ενημέρωσης, και επίσης διαμορφώνει και παρακολουθεί τη δημόσια εικόνα της Επιτροπής, παρέχοντας παράλληλα συλλογικά επικοινωνιακά εργαλεία και εμπειρογνωσία σε άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του διορισμού θα καθοριστεί αργότερα.

Με μακρά, υπερτριακονταετή επαγγελματική σταδιοδρομία, η οποία περιλαμβάνει σχεδόν 14 χρόνια στην Επιτροπή και 6 χρόνια σε ποικίλους διευθυντικούς ρόλους στον τομέα της πολιτικής επικοινωνίας, η κ. Dana Spinant διαθέτει εξαιρετικά προσόντα για τον νέο της ρόλο. Έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής πολιτικής επικοινωνίας της Επιτροπής προς τα μέσα ενημέρωσης, το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, ο ρόλος της υπήρξε καθοριστικός στην ανάπτυξη εκστρατειών επικοινωνίας και στην επέκταση της προβολής της Επιτροπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εμπειρία της στον τομέα της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης εμπλουτίστηκε περαιτέρω στο πλαίσιο της προηγούμενης θέσης της αναπληρώτριας επικεφαλής Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τη νέα της ιδιότητα, θα αξιοποιήσει τις ολοκληρωμένες γνώσεις της σχετικά με διάφορες πτυχές της επικοινωνιακής πολιτικής, εστιάζοντας στην παροχή στρατηγικής κατεύθυνσης και στον συντονισμό μεγάλων έργων.

Η  κ. Spinant είναι Ρουμάνα υπήκοος και προσλήφθηκε από την Επιτροπή το 2009 μετά από μια μακρά σταδιοδρομία στα μέσα ενημέρωσης. Σταδιακά ανέλαβε όλο και πιο υπεύθυνους ρόλους στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών, στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, όπου προηγουμένως διετέλεσε διευθύντρια Πολιτικής Επικοινωνίας και επί του παρόντος ασκεί καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας. Η κ. Dana Spinant διετέλεσε επίσης αναπληρώτρια επικεφαλής Τύπου της Επιτροπής από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2023.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_6184/MEX_23_6184_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο