Τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ που ποινικοποιούν την παραβίαση των κυρώσεων της ΕΕ

New EU rules criminalising the violation of EU

Από τις 19 Μαΐου τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες για την εναρμόνιση των ποινικών αδικημάτων και των ποινών για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Χάρη στους νέους αυτούς κανόνες, οι εν λόγω παραβιάσεις θα μπορούν να διερευνώνται ποινικά και να διώκονται σε όλα τα κράτη μέλη. Οι κανόνες περιλαμβάνουν κατάλογο ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση και την καταστρατήγηση των κυρώσεων της ΕΕ, όπως για παράδειγμα: μη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, παραβίαση ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και εμπάργκο όπλων, παροχή απαγορευμένων ή περιορισμένων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μεταφορά σε τρίτους κεφαλαίων που θα έπρεπε να έχουν δεσμευθεί ή παροχή ψευδών πληροφοριών για την απόκρυψη κεφαλαίων που πρέπει να δεσμευθούν.

Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν επίσης κοινά βασικά πρότυπα για τις ποινές σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων σε όλα τα κράτη μέλη, καλύπτοντας υφιστάμενα νομικά κενά και ενισχύοντας το αποτρεπτικό αποτέλεσμα της παραβίασης των κυρώσεων της ΕΕ. Θα περιλαμβάνουν επίσης ενισχυμένες διατάξεις για τη δέσμευση και τη δήμευση των υποκείμενων σε κυρώσεις προϊόντων και περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών ενός κράτους μέλους και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά: «Καθώς ο Πούτιν συνεχίζει την παράνομη επίθεσή του κατά της Ουκρανίας, επιβάλλεται να εφαρμοστούν πλήρως οι κυρώσεις της ΕΕ και να τιμωρηθεί η παραβίαση των εν λόγω μέτρων. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τα κράτη μέλη να δημεύουν ορισμένα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία ανθρώπων και εταιρειών που στηρίζουν τον πόλεμο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει τώρα να μεταφέρουν γρήγορα τους νέους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο και να τους καταστήσουν αποτελεσματικούς στην πράξη.»

Τον Μάιο του 2022, η Επιτροπή πρότεινε η παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ να προστεθεί  στον κατάλογο των εγκλημάτων της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή πρότεινε νέους ενισχυμένους κανόνες για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι θα συμβάλουν στην εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Με την ενίσχυση των ικανοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου να εντοπίζουν και να δημεύουν παράνομη περιουσία, η οδηγία θα περιορίσει την ικανότητα των εγκληματιών να διατηρούν και να επεκτείνουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες σε διεφθαρμένες αρχές και να διεισδύουν στην οικονομία. Οι δύο πρωτοβουλίες συνδέονται με τις δραστηριότητες της ειδικής ομάδας «Δέσμευση και κατάσχεση», η οποία συστάθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2022, και θα συμβάλουν στην επιβολή των κυρώσεων της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 20 Μαΐου 2025 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_2681/MEX_24_2681_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο