Τίθεται σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας για τις ροές δεδομένων

EU Japan

Τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για τις διασυνοριακές ροές δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας. Η συμφωνία αποτελεί ορόσημο στις κοινές μας προσπάθειες για την προώθηση της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής και της ιαπωνικής κοινωνίας και οικονομίας. Θα διευκολύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις δύο πλευρές, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα κατά του ψηφιακού προστατευτισμού. Η συμπερίληψή της στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Ιαπωνίας θα προσφέρει πραγματικά οφέλη στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους περισσότερους κλάδους, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι μεταφορές, τα μηχανήματα και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να χειρίζονται αποδοτικότερα τα δεδομένα , χωρίς επαχθείς διοικητικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις αποθήκευσης, σε ένα προβλέψιμο νομικό περιβάλλον.

Η έναρξη ισχύος των συμφωνιών προάγει επίσης την έννοια της «ελεύθερης ροής δεδομένων με εμπιστοσύνη», η οποία αποτελεί μια βασισμένη στις κοινές μας αξίες κατευθυντήρια αρχή της διεθνούς συνεργασίας για τις ροές δεδομένων. Μας επιτρέπει να θέσουμε τα θεμέλια μιας κοινής προσέγγισης του ψηφιακού εμπορίου, δρώντας κατά των αυθαίρετων, αδικαιολόγητων περιορισμών στις ροές δεδομένων και προωθώντας την κοινή ευημερία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_3581/MEX_24_3581_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-japan-deal-data-flows-enters-force-2024-07-01_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο