Το Erasmus+ στηρίζει με 15 εκατ. ευρώ την κατάρτιση των εκπαιδευτικών μέσω των Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+

Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ ανακοίνωσε τα πρώτα επιλεγμένα έργα που θα ξεκινήσουν στο πλαίσιο των νέων Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+. Αξιοποιώντας 15 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του Erasmus+ για τρία έτη, τα 11 έργα που έχουν επιλεγεί θα προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους ευκαιρίες μάθησης που περιλαμβάνουν κινητικότητα, πλατφόρμες μάθησης και επαγγελματικές κοινότητες.

Μιλώντας στην έναρξη της εκδήλωσης, η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ δήλωσε τα εξής: «Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι από τα επαγγέλματα που αλλάζουν τον κόσμο. Καθώς η κοινωνία μας αλλάζει, το ίδιο ισχύει και για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Δεν μπορούμε να διδάξουμε νέες δεξιότητες χωρίς να προσαρμόσουμε τον τρόπο διδασκαλίας. Θέλουμε οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ να καταστούν κοινότητες πρακτικής άσκησης και πάροχοι δια βίου μάθησης για εκπαιδευτικούς και από εκπαιδευτικούς.Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών θα πρέπει επίσης να κάνουν τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται μεγαλύτερη στήριξη και εκτίμηση, αλλά και ικανοποίηση από τη σταδιοδρομία τους. Πρόκειται για μία ακόμη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, ιδίως τη στιγμή που πολλά κράτη μέλη έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν ελλείψεις εκπαιδευτικών.»

Οι Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+ είναι ευρωπαϊκές συμπράξεις παρόχων κατάρτισης εκπαιδευτικών που θα προσδώσουν ευρωπαϊκή και διεθνή προοπτική στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι ακαδημίες αυτές θα ενστερνιστούν την πολυγλωσσία, τη γλωσσική ευαισθητοποίηση και την πολιτιστική πολυμορφία, θα αναπτύξουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ στην εκπαιδευτική πολιτική και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Τα πρώτα επιλεγέντα έργα περιλαμβάνουν 182 οργανισμούς από 23 χώρες. Από τους 182 συμμετέχοντες οργανισμούς, 43 είναι πάροχοι αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, 24 είναι πάροχοι συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης, 47 είναι σχολές πρακτικής κατάρτισης και 68 αντιπροσωπεύουν άλλους οργανισμούς που ειδικεύονται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ή/και φορείς που καθορίζουν πρότυπα, προσόντα ή τη διασφάλιση της ποιότητας για την εκπαίδευση ή την έρευνα των εκπαιδευτικών. Μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για περισσότερα έργα στο πλαίσιο των Ακαδημιών Εκπαιδευτικών Erasmus+ θα διαρκέσει από τις 15 Μαρτίου έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1248/MEX_22_1248_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο