Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2021

European Parliament

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την τελική έγκριση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του τρόπου εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ το 2021. Η ψήφος για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή, αποτελεί μια αναγνώριση ότι τα κονδύλια της ΕΕ δαπανήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες, προστατεύθηκαν επαρκώς από τους απατεώνες και συνέβαλαν στην οικονομική ανάκαμψη στην πράξη. Με την τελική αυτή έγκριση, κλείνει ουσιαστικά το οικονομικό έτος 2021.

Το 2021, τα προγράμματα δαπανών του προηγούμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού (2014-2020) βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη και συνέχιζαν να υλοποιούν βασικές πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ. Το 2021 ήταν επίσης ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, με σκοπό την ανάκαμψη από την κρίση του κορονοϊού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης. Παράλληλα, ξεκίνησε και η εκτέλεση των προγραμμάτων δαπανών στο πλαίσιο του νέου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (2021-2027).

Με αφορμή την ψηφοφορία, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να χορηγήσει απαλλαγή στην Επιτροπή και συγχαίρω τους εισηγητές για το εξαιρετικό τους έργο. Πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποδείξουμε ότι είναι δικαιολογημένη, συνεχίζοντας τις προσπάθειές μας και επιτυγχάνοντας ακόμα καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δαπανάται σύμφωνα με τους κανόνες, ότι εκταμιεύεται με πλήρη διαφάνεια και ότι αξιοποιείται στο μέγιστο για τους πολίτες της. Θα συνεργαστούμε με τους συννομοθέτες για να διασφαλίσουμε ότι η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα επιτύχει τον στόχο της ενίσχυσης των ελέγχων πάσης φύσεως, καθώς και της ενίσχυσης της διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων.»

Η ετήσια απαλλαγή για τον προϋπολογισμό αποτελεί την τελική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του τρόπου εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σε ένα δεδομένο έτος. Η ψηφοφορία για τη χορήγηση απαλλαγής είναι το επίσημο κλείσιμο του εκάστοτε οικονομικού έτους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο στο πώς δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2701/MEX_23_2701_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο