Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ενέκρινε επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας μέσα σε ένα έτος

European Innovation Council

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) τον Σεπτέμβριο του 2022, το Ταμείο έχει εγκρίνει επενδύσεις ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε εταιρείες υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Το Ταμείο του ΕΣΚ είναι το σκέλος επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, το οποίο άρχισε να λειτουργεί βάσει του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με σκοπό να στηρίξει ρηξικέλευθες τεχνολογίες και καινοτομίες. Μετά από μόλις ένα έτος, 159 νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες επιλεχθείσες στο πλαίσιο του προγράμματος Accelerator του ΕΣΚ, είδαν τις επενδύσεις τους να εγκρίνονται. Με την επίτευξη αυτού του ορόσημου του 1 δισ. ευρώ, το ΕΣΚ εδραιώνει τη θέση του ως του επενδυτή που επιλέγουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες υπερπροηγμένης τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΕΣΚ, οι εταιρείες επιλέγονται μετά από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ενδελεχή δέουσα επιμέλεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος επενδύσεων στο Ταμείο του ΕΣΚ. Αφού εγκριθούν οι επενδύσεις, οι εταιρείες έχουν συνήθως στη διάθεσή τους έως 12 μήνες για να βρουν συνεπενδυτές με τη στήριξη του ΕΣΚ. Τη διαδικασία αυτή έχουν ήδη ολοκληρώσει 71 εταιρείες οι οποίες προσέλκυσαν συνεπενδύσεις τριπλάσιας αξίας από το ποσό των επενδύσεων του Ταμείου του ΕΣΚ. Οι περισσότερες εταιρείες λαμβάνουν επίσης στήριξη με τη μορφή επιχορηγήσεων ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ και επωφελούνται από πρόσβαση σε εμπειρογνωσία, συνεργασίες και ευκαιρίες στην αγορά μέσω των υπηρεσιών επιχειρηματικής επιτάχυνσης του ΕΣΚ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_5728/IP_23_5728_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο