Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση βοήθησε 13.000 απολυμένους εργαζομένους να επανεκπαιδευτούν και να βρουν νέες θέσεις εργασίας

STOCKSHOT EU NEW ZEALAND TRADE AGREEMENT

Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων 2021-2022 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ), την οποία δημοσίευσε σήμερα η Επιτροπή, κατά την περίοδο αναφοράς η ΕΕ διέθεσε 51,8 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠ για να βοηθήσει πάνω από 13.000 απολυμένους εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους να επανεκπαιδευτούν και να βρουν εργασία.

Η Επιτροπή έλαβε αιτήσεις από εννέα κράτη μέλη (Βέλγιο, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Φινλανδία). Και στις 14 περιπτώσεις, στις οποίες ζητήθηκε στήριξη, κινητοποιήθηκαν κονδύλια από το ΕΤΠ. Ο μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων δραστηριοποιούνταν στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και σε δραστηριότητες αποθήκευσης και υποστήριξης του τομέα των μεταφορών. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που έλαβαν στήριξη έχασαν τη δουλειά τους λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠ ήταν καθοριστικής σημασίας για την επανεκπαίδευσή τους σε αντικείμενα όπως οι ψηφιακές δεξιότητες, την προετοιμασία τους για νέες ευκαιρίες απασχόλησης μέσω καθοδήγησης, επαγγελματικού προσανατολισμού και βοήθειας για  αναζήτηση εργασίας ή για τη σύσταση δικής τους επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι έλαβαν επίσης επιδόματα για να συμμετάσχουν σε κατάρτιση. Το μέσο ποσοστό επαναπασχόλησης σε όλες τις περιπτώσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ από το 2014 ως σήμερα είναι 60%, γεγονός που καταδεικνύει την αξία του για τη στήριξη των απολυμένων εργαζομένων.

Μέσω της χρηματοδότησής του για στοχευμένη κατάρτιση και άλλα μέτρα για την επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων, το ΕΤΠ συμβάλλει στις προσπάθειες της ΕΕ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Από το 2007, το ΕΤΠ έχει διαθέσει 688 εκατ. ευρώ σε 177 περιπτώσεις μαζικών απολύσεων, βοηθώντας σχεδόν 168.000 απολυμένους εργαζομένους σε 20 κράτη μέλη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_4142/MEX_23_4142_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην έκθεση δραστηριοτήτων του ΕΤΠ για την περίοδο 2021-2022 και σε ενημερωτικό δελτίο για το ΕΤΠ, όπου παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα έργων.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο