Το Rural Toolkit προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Rural Toolkit

Η Επιτροπή εγκαινίασε το Rural Toolkit. Πρόκειται για έναν νέο διαδραστικό οδηγό όλων των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης για αγροτικές περιοχές σε επίπεδο ΕΕ.

Στόχος του είναι να παράσχει στους υποψήφιους τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις τοπικές τους ανάγκες. Οι αγροτικές περιοχές καλύπτουν το 83% της επικράτειας της ΕΕ και φιλοξενούν το 30% του πληθυσμού της. Το Rural Toolkit παρουσιάζει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από 26 διαφορετικά ταμεία της ΕΕ: από την Κοινή Γεωργική Πολιτική και το Ταμείο Συνοχής ως το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με λίγα κλικ, οι δικαιούχοι (τοπικές αρχές, ιδρύματα, επιχειρήσεις, ενώσεις, ιδιώτες κ.ά) μπορούν να μάθουν ποιες είναι οι καλύτερες χρηματοδοτήσεις που έχουν στη διάθεσή τους για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Οι χρήστες μπορούν να εμπνευστούν και να εξερευνήσουν ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων και μελετών, και να ανακαλύψουν επιτυχημένους τρόπους αξιοποίησης των μηχανισμών στήριξης της ΕΕ σε αγροτικές περιοχές της ΕΕ.

Το Rural Tookit εντάσσεται στο μακρόπνοο όραμα της Επιτροπής για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές στην ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_24_674/MEX_24_674_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_24_656/IP_24_656_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο