Τομείς δράσης και ενημέρωσης

Η σημερινή Ένωση είναι μεγαλύτερη, παρουσιάζει περισσότερη ποικιλομορφία και ασχολείται με όλο και πιο περίπλοκα θέματα. Το 80% των Ευρωπαίων θεωρούν σημαντική την ενημέρωσή τους για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Το 70% των Ευρωπαίων θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους ως πολίτες. Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες για την Ε.Ε. είναι χρήσιμες και ενδιαφέρουσες, αλλά σχεδόν το ίδιο ποσοστό θεωρεί τη σχετική πληροφόρηση ανεπαρκή. Υπάρχει επιθυμία για μια πιο ανοιχτή συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες θα εκφράζουν τις απόψεις τους για να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε.

Για τους λόγους αυτούς το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT – ΗΠΕΙΡΟΥ έχει σαν στόχο,τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις  προτεραιότητες και της πολιτικές της Ε.Ε. σε τομείς όπως :
 1. Access and connectivity
 2. Agri-food fraud
 3. Alcohol
 4. Animal by-products
 5. Animal diseases
 6. Animal identification
 7. Animal products
 8. Animal welfare
 9. Anti-money laundering and countering the financing of terrorism
 10. Antimicrobial resistance
 11. Aquaculture policy
 12. Arctic Ocean
 13. Auditing of companies’ financial statements
 14. Better regulation
 15. Better training for safer food
 16. Biotechnology
 17. Blood, tissues and organs
 18. Cancer
 19. Common fisheries policy (CFP)
 20. Communicable diseases
 21. Company reporting
 22. Competition policy by sectors
 23. Consultative Committees
 24. Cooperation between regions and countries
 25. Cross-border healthcare
 26. Development of countries and regions
 27. Digital economy
 28. Digital finance
 29. Digital health
 30. Digital society
 31. Digitalisation of justice
 32. E-procurement
 33. Efficient power production
 34. Electromagnetic fields
 35. Endocrine disruptors
 36. Energy efficiency – targets, directive and rules
 37. Energy-efficient road transport
 38. EU Charter of Fundamental Rights
 39. EU reference laboratories
 40. EU sanctions (restrictive measures)
 41. European reference networks
 42. Financing energy efficiency
 43. Fitness check of the food chain
 44. Food and feed safety alerts
 45. Future of EU food safety
 46. General food law
 47. Green procurement
 48. Health and food audits and analysis
 49. Health and safety at work
 50. Health and structural funds
 51. Health and the investment plan
 52. Health data collection
 53. Health indicators
 54. Health programme
 55. Health systems performance assessment
 56. Health technology assessment
 57. Health workforce
 58. Information and communication technologies (ICT)
 59. Institutional affairs
 60. Interest groups
 61. International affairs
 62. International ocean governance
 63. International public procurement
 64. Investments in small business
 65. Justice and Consumers Funding
 66. Live animals
 67. Low carbon economy
 68. Management of funds
 69. Medical devices
 70. Medicinal products for human use
 71. Medicinal products for veterinary use
 72. Mental health
 73. Migrants’ health
 74. Movement of pets
 75. National parliament involvement
 76. Non-communicable diseases
 77. Nutrition and physical activity
 78. Official controls and enforcement
 79. Pensions
 80. Plant property rights
 81. Plant reproductive material
 82. Professionalisation of public buyers
 83. Promotion of EU farm products
 84. Public procurement rules and implementation
 85. Public procurement strategy
 86. Rare diseases
 87. Regional policy
 88. Research and innovation in health
 89. Semen, ova, embryos
 90. Setting the rules
 91. Shifting to more efficient transport modes
 92. Social determinants and health inequalities
 93. Social procurement
 94. Sport in international cooperation and external relations
 95. Steering EU public health
 96. Sustainable blue economy
 97. Sustainable finance
 98. Sustainable growth
 99. Tobacco
 100. Traces: Trade control and expert system
 101. Vaccination
 102. Veterinary border control
 103. Zootechnics
 104. Zωοτροφές
 105. Αθλητισμός
 106. Ακεραιότητα στον τομέα του αθλητισμού
 107. Άμεση στήριξη και διαφάνεια
 108. Ανάπτυξη της υπαίθρου
 109. Ανθρωπιστική βοήθεια
 110. Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία
 111. Ανοικτή επιστήμη
 112. Ανοικτή καινοτομία
 113. Ανταγωνισμός
 114. Ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και καινοτομία
 115. Αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης
 116. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία
 117. Απασχόληση
 118. Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 119. Απασχόληση των νέων και επιχειρηματικό πνεύμα
 120. Απόβλητα και ανακύκλωση
 121. Αστική δικαιοσύνη
 122. Αστικό περιβάλλον
 123. Άσυλο
 124. Ασφάλεια των προϊόντων
 125. Ασφάλεια των τροφίμων
 126. Ασφάλειες και συντάξεις
 127. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός
 128. Βακτήρια, ιοί, παράσιτα και μολυσματικές πρωτεΐνες
 129. Βελτίωση των συστημάτων υγείας
 130. Βελτιωτικά τροφίμων
 131. Βιοκτόνα
 132. Βιολογική γεωργία
 133. Βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη
 134. Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ)
 135. Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 136. Γεωργία και περιβάλλον
 137. Γεωργικές αγορές και ανάλυση αγοράς
 138. Δασοκομία
 139. Δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα
 140. Δημόσια υγεία
 141. Δημόσιες συμβάσεις
 142. Δημοσιονομική στήριξη και διάλογος με τις χώρες εταίρους
 143. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
 144. Διαστημική τεχνολογία
 145. Διατήρηση της ειρήνης
 146. Διαχείριση κρίσεων σε ευάλωτες χώρες
 147. Διεθνείς εμπορικές διαδικασίες
 148. Διεθνείς συμπράξεις
 149. Διεθνή οικονομικά ζητήματα
 150. Διεθνής διάλογος για την ανάπτυξη
 151. Διεθνής Δράση για το Κλίμα
 152. Διεθνής δράση κατά των διακρίσεων
 153. Διεθνής συνεργασία για την ασφάλεια των προϊόντων
 154. Διεθνής συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
 155. Διεθνής συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης
 156. Διεθνής συνεργασία σε τελωνειακά θέματα
 157. Διεύρυνση της ΕΕ
 158. Δίκαιη και βιώσιμη αλιεία
 159. Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα
 160. Δικαιώματα των παιδιών
 161. Δράση για το κλίμα
 162. Δραστηριότητες στον τομέα του εθελοντισμού
 163. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης
 164. Εκπαίδευση ενηλίκων
 165. Εκπαίδευση και κατάρτιση
 166. Εκπομπές από τη γεωργία και τη δασοκομία
 167. Εκπομπές που οφείλονται στις μεταφορές
 168. Εκτίμηση του κινδύνου για την υγεία
 169. Έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα
 170. Ελευθέρωση
 171. Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών
 172. Εμπορικές συμφωνίες
 173. Εμπόριο
 174. Εμπόριο και αναπτυσσόμενες χώρες
 175. Εμπόριο και προώθηση
 176. Εμπόριο υπηρεσιών εκτός της ΕΕ
 177. Ενέργεια
 178. Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
 179. Ενεργειακές τεχνολογίες και καινοτομία
 180. Ενεργειακές υποδομές
 181. Ενεργειακή απόδοση
 182. Ενιαία αγορά
 183. Ενιαία αγορά αγαθών
 184. Ενιαία αγορά υπηρεσιών
 185. Ενιαία ενεργειακή αγορά
 186. Ένωση Κεφαλαιαγορών
 187. Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
 188. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 189. Επίλυση διαφορών
 190. Επισήμανση και διατροφή
 191. Επιστήμη ανοικτή στον κόσμο
 192. Επιχειρηματικό πνεύμα και μικρές επιχειρήσεις
 193. Επιχειρήσεις και βιομηχανία
 194. Έρευνα και καινοτομία
 195. Εσωτερικά σύνορα και Σένγκεν
 196. Ευκολότερες εισαγωγές και εξαγωγές
 197. Ευρωπαϊκά πρότυπα
 198. Ευρωπαϊκή αγορά διαστημικών δεδομένων
 199. Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας
 200. Ζητήματα μεταφορών
 201. Ζωή και εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ
 202. Η ΕΕ ως δανειολήπτης
 203. Η ισότητα των φύλων στον κόσμο
 204. Ηλεκτρονικά τελωνεία
 205. Ηχορύπανση
 206. Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία
 207. Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον
 208. Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία
 209. Ισότητα των φύλων
 210. Καθαρή ατμόσφαιρα
 211. Κανόνες για τον ΦΠΑ
 212. Καρτέλ
 213. Καταναλωτές
 214. Καταπολέμηση της απάτης όσον αφορά το προσωπικό, τα έσοδα ή τις δαπάνες της ΕΕ
 215. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
 216. Καταπολέμηση των διακρίσεων
 217. Καταπολέμηση των εμποδίων στο εμπόριο
 218. Κοινοί κανόνες για τις τράπεζες
 219. Κοινωνικά θέματα
 220. Κοινωνική ένταξη
 221. Κρατικές ενισχύσεις
 222. Κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης
 223. Κυκλική οικονομία
 224. Λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 225. Λογιστικοί κανόνες
 226. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 227. Μετανάστευση και άσυλο
 228. Μεταφορές
 229. Νέα τρόφιμα
 230. Νεολαία
 231. Νόμιμη μετανάστευση
 232. Νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών
 233. Ο ρόλος του αθλητισμού στην κοινωνία
 234. Οι νέοι και ο κόσμος
 235. Οικονομία, δημοσιονομικά θέματα και ευρώ
 236. Οικονομικές πτυχές του αθλητισμού
 237. Οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ
 238. Οικονομική κατάσταση της ΕΕ
 239. Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική
 240. Παράτυπη μετανάστευση και επιστροφή
 241. Παροχή ενέργειας: πληροφορίες πολιτικής
 242. Περιβάλλον
 243. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας
 244. Ποινική δικαιοσύνη
 245. Ποιότητα του εδάφους
 246. Ποιότητα των γεωργικών προϊόντων
 247. Πολιτική για τα σχολεία
 248. Πολιτική προστασία
 249. Πολιτισμός και μέσα επικοινωνίας
 250. Προάσπιση του κράτους δικαίου
 251. Προγράμματα τελωνειακής συνεργασίας
 252. Προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης
 253. Πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας
 254. Πρόληψη της απάτης
 255. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 256. Πρόσβαση στις αγορές
 257. Προστασία δεδομένων
 258. Προστασία των καταναλωτών
 259. Προστασία των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 260. Πυρηνική ενέργεια
 261. Σπατάλη τροφίμων
 262. Στήριξη στην παγκόσμια ασφάλεια
 263. Στήριξη του οπτικοακουστικού τομέα
 264. Στήριξη του οπτικοακουστικού τομέα
 265. Στήριξη του τομέα του πολιτισμού
 266. Στήριξη των μεταρρυθμίσεων για την αγορά εργασίας και την κοινωνική προστασία
 267. Στήριξη των μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα
 268. Στιβάδα του όζοντος
 269. Συγχωνεύσεις
 270. Συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών
 271. Συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου
 272. Σύνορα και ασφάλεια
 273. Συνοχή των πολιτικών
 274. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο
 275. Τελωνεία
 276. Τελωνεία και ασφάλεια
 277. Τελωνειακές διαδικασίες
 278. Τελωνειακός κώδικας
 279. Τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
 280. Τομέας της ασφάλειας
 281. Τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 282. Τραπεζική ένωση
 283. Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 284. Τρόποι μεταφοράς
 285. Υγεία και ευζωία των νέων
 286. Υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων
 287. Υγεία των πολιτών
 288. Υγεία των φυτών και βιοασφάλεια
 289. Υγεία των φυτών και φυτοφάρμακα
 290. Υγειονομική ασφάλεια σε όλη την ΕΕ
 291. Υδάτινοι πόροι
 292. Υποδομές μεταφορών
 293. Υπολογισμός δασμών
 294. Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
 295. Φορολόγηση εταιρειών
 296. Φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα
 297. Φορολόγηση φυσικών προσώπων
 298. Φορολογία
 299. Φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή
 300. Φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή
 301. Φορολογική πολιτική για τα επιβατικά αυτοκίνητα
 302. Χημικά
 303. Χημικές ουσίες στα τρόφιμα
 304. Χρηματοδοτική βοήθεια σε χώρες της ΕΕ
 305. Χρηματοπιστωτικά μέσα
 306. Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο