Βασικά στοιχεία της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας ξεκίνησαν το 2013. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης θα τονώσει τις συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για επενδύσεις.

Η συμφωνία θα βελτιώσει περαιτέρω τη θέση των ενωσιακών εξαγωγέων και επενδυτών στη μεγάλη αγορά της Ιαπωνίας και, παράλληλα, θα παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για την προστασία των προτύπων και των αξιών της ΕΕ. Επίσης, θα συμβάλει στην εδραίωση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στη θέσπιση παγκόσμιων εμπορικών κανόνων και θα εκπέμψει ένα ισχυρό μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο οι παγκόσμιες προκλήσεις αντιμετωπίζονται με συνεργασία, και όχι με προστατευτισμό. Μετά τη σημαντική πρόοδο που ανακοινώθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας, η οποία διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 6 Ιουλίου 2017, οι διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους στις 8 Δεκεμβρίου 2017. Στις 18 Απριλίου 2018 το κείμενο της συμφωνίας υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Το βήμα αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης σε επίπεδο ΕΕ. Είναι το πρώτο βήμα για την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας. Η συμφωνία, μετά την έγκρισή της από το Συμβούλιο, θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3326_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο