Υγεία: HERA και CEPI συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους όσον αφορά την ανάπτυξη ιατρικών αντιμέτρων

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) και ο Συνασπισμός για Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI) συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη διατερματική έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων, την ικανότητα παραγωγής και την ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία του κορονοϊού κατέδειξε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία όλων των βασικών παραγόντων για την επίτευξη του κοινού στόχου της προστασίας της δημόσιας υγείας όλων των πολιτών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεργασία μας με τον CEPI θα διασφαλίσει ότι η HERA μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνει την ετοιμότητα και την αντίδραση σε σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, αξιοποιώντας επίσης τη σημαντική εμπειρία που διαθέτει ο CEPI στις αναδυόμενες νόσους, καθώς επίσης θα διασφαλίσει καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά την ανάπτυξη εμβολίων. Μέσω της συνεργασίας θα επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία για τους Ευρωπαίους και για τους πολίτες όλου του κόσμου.»

Η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στην αποφυγή περιττών αλληλεπικαλύψεων και στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων. Και οι δύο πλευρές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή και άλλες προτεραιότητες που σχετίζονται με τα ιατρικά αντίμετρα. Η Επιτροπή στηρίζει οικονομικά τον CEPI μέσω επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού «Ορίζων 2020» για τη HERA και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_6367/MEX_22_6367_EN.pdf

Η σχετική επιστολή προθέσεων είναι διαθέσιμη εδώ : https://health.ec.europa.eu/publications/letter-intent-regarding-cooperation-between-cepi-and-hera_el

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο