Υγιή δάση: Νέες συστάσεις για τις δενδροφυτεύσεις και τα αρχαία δάση

Healthy forests

Παγκόσμια Ημέρα Δασών, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών της ΕΕ, τη βελτίωση της ποιότητάς τους και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή.

Οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν πρακτικές συστάσεις προς τις αρχές, τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές δασών και γης και την κοινωνία των πολιτών, για φιλικά προς τη βιοποικιλότητα έργα δάσωσης, αναδάσωσης και δενδροφύτευσης. Αφορούν τη δάσωση γεωργικών εκτάσεων, την αναδάσωση δασικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων αποκατάστασης, και τη δενδροφύτευση σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα, καθώς και σε γεωργικές εκτάσεις (γεωργοδασοκομία).

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τον ορισμό, τη χαρτογράφηση, την παρακολούθηση και την αυστηρή προστασία των πρωτογενών και των αρχαίων δασών της ΕΕ παρέχουν πρακτικές συμβουλές στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους εθνικούς φορείς λήψης αποφάσεων για την ταυτοποίηση και την προστασία των εναπομεινάντων πρωτογενών και αρχαίων δασών της ΕΕ. Ειδικότερα, ορίζουν κριτήρια ταυτοποίησής τους βάσει ενός καταλόγου δεικτών ή αρχών και προτείνουν χρονοδιάγραμμα για τη χαρτογράφηση και την αυστηρή προστασία των εν λόγω δασών.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, δήλωσε σχετικά: «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων για να φροντίσουμε τους πνεύμονες της Ευρώπης. Οι συστάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε δύο βασικούς στόχους: από τη μία να προστατεύσουμε τα ελάχιστα πρωτογενή και αρχαία δάση που επιβιώνουν στην Ευρώπη, κι από την άλλη να αυξήσουμε τον αριθμό και την ποιότητα των δασών μας φυτεύοντας τα σωστά δένδρα για τον κάθε τόπο.  Η δενδροφύτευση μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα και να επιτρέψει στις επόμενες γενιές των Ευρωπαίων να απολαμβάνουν μια πράσινη κληρονομιά στο μέλλον. »

Ωστόσο, η υγεία των ευρωπαϊκών δασών και των συναφών οικοσυστημάτων αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες προκλήσεις, όπως επισημαίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος στην έκθεσή του με τίτλο How are European forest ecosystems doing (Ποια είναι η κατάσταση των ευρωπαϊκών δασικών οικοσυστημάτων;). Ο Οργανισμός σήμερα δημοσίευσε και ένα ενημερωτικό σημείωμα για τις πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης, υπό τον τίτλο European forest ecosystems : key allies in sustainable development (Ευρωπαϊκά δασικά οικοσυστήματα: βασικοί σύμμαχοι της βιώσιμης ανάπτυξης). Η νέα ΚΓΠ στηρίζει επίσης τη δάσωση. Μέσω των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη μπορούν να συμβάλουν σε παρεμβάσεις δάσωσης και γεωργοδασοκομίας.

Οι συστάσεις είναι καρπός συνεργασίας μεταξύ εθνικών εμπειρογνωμόνων της ΕΕ, ενδιαφερόμενων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και της δασικής στρατηγικής της ΕΕ, και ιδίως της δέσμευσης της ΕΕ να φυτεύσει άλλα 3 δισ. δέντρα έως το 2030. Υποστηρίζουν επίσης τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ βάσει του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_1809/MEX_23_1809_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο : https://environment.ec.europa.eu/news/eu-forests-commission-adopts-new-guidelines-support-tree-planting-actions-and-protect-old-growth-2023-03-21_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο