Υλοποίηση του σήμερα και προετοιμασία για το αύριο: Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2024

Commission Work Programme

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2024, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απλούστευση των κανόνων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακολουθεί τη δέσμευση της προέδρου φον ντερ Λάιεν να μειώσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων κατά 25 %, σύμφωνα με τη στρατηγική μας για την τόνωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την παροχή αρωγής στις ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα εργασίας παρέχει απολογισμό των επιτευγμάτων της τελευταίας τετραετίας, περιγράφει τις νέες προτάσεις της Επιτροπής για τους προσεχείς μήνες και παρουσιάζει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Ορισμένες από αυτές τις πρωτοβουλίες απλούστευσης έχουν ήδη προταθεί, (15 προτάσεις και πρωτοβουλίες από τον Μάρτιο του 2023), ενώ άλλες παρουσιάζονται παράλληλα σήμερα (26 προτάσεις εξορθολογισμού) ή πρόκειται να ακολουθήσουν. Παρατίθενται σε ειδικό παράρτημα μαζί με τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους καταλληλότητας που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Δεδομένου ότι πάνω από το 90 % των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στις πολιτικές κατευθύνσεις του 2019 έχουν υλοποιηθεί και απομένουν λίγοι μόνο μήνες έως τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024, οι νέες πρωτοβουλίες που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας περιορίζονται σε εκείνες που εξακολουθούν να απαιτούνται για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Επιτροπής ή για την αντιμετώπιση αναδυόμενων προκλήσεων. Οι νέες πρωτοβουλίες που προτάθηκαν βασίζονται στην ομιλία της προέδρου φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης το 2023 και στην επιστολή προθέσεών της.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_4965/IP_23_4965_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο