Υπουργικές σύνοδοι των Δυτικών Βαλκανίων: πρόοδος και αποτελέσματα στους τομείς του πολιτισμού, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Μαρίγια Γκαμπριέλ εκπροσώπησε την Επιτροπή στην υπουργική σύνοδο των πλατφορμών των Δυτικών Βαλκανίων για τον πολιτισμό, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας.

Η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ δήλωσε: «Με χαρά αναγγέλλω τη δρομολόγηση της υπουργικής πλατφόρμας των Δυτικών Βαλκανίων για τον πολιτισμό. Θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής και θα συμβάλει στην ένταξή της στην ΕΕ. Σήμερα δρομολογώ επίσης μια νέα ενισχυμένη εταιρική σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Η εν λόγω εταιρική σχέση θα δώσει σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα των Δυτικών Βαλκανίων που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα τη δυνατότητα να συμμετέχουν, από το 2023, σε σημαντικές στρατηγικές δράσεις, επί ίσοις όροις με οργανισμούς από κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.» 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ αντάλλαξε απόψεις με τους υπουργούς Πολιτισμού της περιοχής σχετικά με τον ρόλο της νεολαίας στην προώθηση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες μας, στις κοινότητές μας και στις διεθνείς σχέσεις. Η Επίτροπος ανακοίνωσε επίσης ότι με το θεματολόγιο για τα Δυτικά Βαλκάνια ενεργοποιήθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 150 εκατ. ευρώ για την καινοτομία για τα επόμενα τέσσερα έτη. Το επικείμενο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας θα συμβάλει περαιτέρω στην καλλιέργεια ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και πανεπιστημιακής κοινότητας και για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Τέλος, η Επίτροπος παρουσίασε επίσης την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών  σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος και του κλίματος στα Δυτικά Βαλκάνια. Σε ένα από τα συμπεράσματα επισημαίνεται ότι η ποιότητα του αέρα στα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά κακή.

Το θεματολόγιο των Δυτικών Βαλκανίων για την καινοτομία, την έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό δρομολογήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στο Μπρντο και ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2020 με σημαντική δέσμη επενδυτικών μέτρων για την κινητοποίηση χρηματοδότησης ύψους έως και εννέα δισεκατομμυρίων ευρώ για την περιοχή. Αποτελεί συνέχεια της δρομολόγησης του ψηφιακού θεματολογίου για τα Δυτικά Βαλκάνια τον Ιούνιο του 2018, το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη της μετάβασης της περιοχής στην ψηφιακή οικονομία, στην ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4226/MEX_22_4226_EN.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα στοιχεία, συμβουλευθείτε το δελτίο Τύπου : https://www.eeas.europa.eu/delegations/albania/western-balkans-ministerials-and-impact-western-balkans-agenda_en?s=214

και το  ενημερωτικό δελτίο : https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/he_western-balkans-ministerial_-_27-28_june_2022-v2.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο