Στα πλαίσια προώθησης της «Στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030», (https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_el) την 21η Μαρτίου, στις 10:00 πμ., «Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας», το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – EUROPE DIRECT – ΗΠΕΙΡΟΥ και ο φορέας υποδοχής και φιλοξενίας ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΡΟΥ συμμετείχαν στη δράση του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα – Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος – Λίμνης Παμβώτιδας, του Δήμου Ιωαννιτών μαζί με άλλους φορείς, οργανισμούς, εθελοντές, ΜΚΟ, μαθητές σχολείων, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, αλλά πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της πόλης και του Λεκανοπεδίου, φυτεύοντας 500 δένδρα στην πόλη των Ιωαννίνων και σε Δημοτικές Ενότητες του Λεκανοπέδιου, και υλοποιώντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη δέσμευση για τη φύτευση τουλάχιστον 3 δισ. επιπλέον δέντρων στην ΕΕ έως το 2030 (https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_en).

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – EUROPE DIRECT – ΗΠΕΙΡΟΥ και το ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΡΟΥ μαζί με τους εθελοντές από το “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης” συναντήθηκαν το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 στο “Πάρκο Γηροκομείου” ξεκινώντας την προεργασία και προετοιμάζοντας το έδαφος για την δενδροφύτευση της Δευτέρας 21 Μαρτίου 2022.

Τη Δευτέρα 21η Μαρτίου παρουσία του Δημάρχου κου Μωυσή Ελισάφ, του Αντιδημάρχου του Τμήματος Πρωτογενούς Τομέα – Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος κου Βλέτσα Βασίλη του αντιδημάρχου Παιδείας, δια βίου μάθησης και επιχειρηματικότητας κου Αϊβατίδη Ιωάννη, του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης Ηπείρου κου Καμπουράκη Κωνσταντίνου, οι συμμετέχοντες εθελοντές από το “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης” μαζί με τον διευθυντή κο Καμπέρη Κωνσταντίνο του 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων – “Θεόδωρος Παπαγιάννης” και τους μαθητές του, μαζί με το Περιφερειακό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού στα Ιωάννινα φύτευσαν συμβολικά 20 επιπλέον δέντρα στο “Πάρκο Γηροκομείου”.

“Τα δάση και οι λοιπές δασικές εκτάσεις καλύπτουν πάνω από το 43,5 %2 της επιφάνειας της ΕΕ και είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία όλων των Ευρωπαίων ………”

Δείτε και διαβάστε περισσότερα :

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή προτείνει νέα στρατηγική για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών της ΕΕ

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3723/IP_21_3723_EL.pdf

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή προτείνει τον μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ για την εκπλήρωση των κλιματικών φιλοδοξιών

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3541/IP_21_3541_EL.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3548/QANDA_21_3548_EL.pdf

Φυλλάδιο για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869807/EGD_brochure_EN.pdf.pdf

Ιστότοπος για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών προτάσεων)

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, με στόχο να επαναφέρει τη φύση στη ζωή μας

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN

Ενημερωτικό δελτίο για τη φύση και τα δάση

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869834/Nature_factsheet_EL.pdf.pdf

Νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d918e07-e610-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0572&from=EN

Ενημερωτικό δελτίο — 3 δισεκατομμύρια επιπλέον δέντρα

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/869570/3billion_trees_factsheet_EL.pdf.pdf

Ιστότοπος 3 δισεκατομμυρίων δέντρων

https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_en

MapMyTree

https://forest.eea.europa.eu/3-billion-trees/introduction

Επιχειρήματα υπέρ της φύσης

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/biodiversity_advocacy_toolkit_web_el_v1.0.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/biodiversity_el.pdf

Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EL

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο