Αυξημένη στήριξη των γεωργών της ΕΕ μέσω των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα έκτακτο μέτρο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να καταβάλλουν εφάπαξ ποσό στους γεωργούς και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα που πλήττονται από σημαντικές αυξήσεις του κόστους των εισροών. Αυτές οι αυξήσεις των τιμών, ιδίως της ενέργειας, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών, διαταράσσουν τον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές κοινότητες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ρευστότητας και ταμειακών ροών για τους γεωργούς και τις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Με την άμεση αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων που αφορούν τις ταμειακές ροές, η οποία θα επιτρέψει την επιβίωσή τους, η στήριξη θα αντιμετωπίσει τις διαταραχές της αγοράς και, ως εκ τούτου, θα συμβάλει στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3170/IP_22_3170_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο