Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με το σχέδιο της αναθεωρημένης ανακοίνωσης για τον ορισμό της αγοράς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση, καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο της αναθεωρημένης ανακοίνωσης για τον ορισμό της αγοράς. Ο ορισμός της σχετικής αγοράς αποτελεί σημαντικό πρώτο βήμα για την αξιολόγηση των συγχωνεύσεων και της πλειονότητας των υποθέσεων που αφορούν παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Χρησιμεύει για τον καθορισμό των ορίων του ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών. Η ανακοίνωση για τον ορισμό της αγοράς αναθεωρείται για πρώτη φορά από την έκδοσή της το 1997, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές εξελίξεις κατά τα επόμενα έτη, ιδίως την ψηφιοποίηση και τους νέους τρόπους προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών, ώστε να αντικατοπτρίζεται σε αυτή ο αλληλένδετος και παγκοσμιοποιημένος χαρακτήρας των εμπορικών συναλλαγών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6528/IP_22_6528_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο