Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή δημοσιεύει μελέτης της αγοράς σχετικά με τις πρακτικές διανομής ξενοδοχειακών διανυκτερεύσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα εξωτερικής μελέτης της αγοράς σχετικά με τις πρακτικές διανομής ξενοδοχειακών διανυκτερεύσεων στην ΕΕ.

Η μελέτη της αγοράς διενεργήθηκε το 2021 και καλύπτει την περίοδο μεταξύ 2017 και 2021. Επικεντρώθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα έξι κρατών μελών (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5045/IP_22_5045_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο