Απασχόληση: Έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω του οικονομικού αντίκτυπου της COVID-19 έπληξε περισσότερο τους νέους

H Επιτροπή δημοσίευσε την επισκόπηση του 2022 σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη (ESDE). Μεταξύ άλλων πορισμάτων, η έκθεση δείχνει ότι οι νέοι ήταν ανάμεσα στις ομάδες που επλήγησαν περισσότερο από την απώλεια θέσεων εργασίας κατά την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19. Δείχνει επίσης ότι η ανάκαμψη ήταν πιο αργή για αυτούς απ’ ό,τι για τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Οι πιθανές εξηγήσεις συνδέονται με το υψηλό ποσοστό συμβάσεων ορισμένου χρόνου και με τις δυσκολίες που συναντούν οι νέοι για να βρουν την πρώτη τους δουλειά μετά το πέρας των σχολικών ή πανεπιστημιακών σπουδών τους ή της κατάρτισής τους. Η νέα έκθεση βοηθά ώστε να εντοπιστούν και να υποστηριχθούν οι πολιτικές απασχόλησης και οι κοινωνικές πολιτικές που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι προκειμένου να καταστούν οικονομικά ανεξάρτητοι, μπροστά στην επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4482/IP_22_4482_EL.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο