Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Καινοτόμος πρόσθετη ύλη ζωοτροφών θα μειώσει τις εκπομπές μεθανίου από αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στην ΕΕ

Κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής, τα κράτη μέλη ενέκριναν την εμπορία στην ΕΕ μιας καινοτόμου πρόσθετης ύλης ζωοτροφών. Η πρόσθετη ύλη, που αποτελείται από 3-νιτροοξυπροπανόλη, θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών μεθανίου, ενός ισχυρού αερίου του θερμοκηπίου, από τις αγελάδες.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Η καινοτομία είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Η ΕΕ εξακολουθεί να πρωτοστατεί στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες που μπορούν να καταστήσουν την παραγωγή τροφίμων πιο βιώσιμη. Η μείωση των εκπομπών μεθανίου που σχετίζονται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η σημερινή έγκριση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι μπορούμε να επιτύχουμε μέσω νέων γεωργικών καινοτομιών.»

Το προϊόν υποβλήθηκε σε αυστηρή επιστημονική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αποτελεσματικό στη μείωση των εκπομπών μεθανίου από τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Μόλις εκδοθεί η απόφαση από την Επιτροπή, γεγονός που αναμένεται να συμβεί τους επόμενους μήνες, η πρόσθετη ύλη ζωοτροφών θα είναι η πρώτη του είδους της που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ. Αυτό το καινοτόμο προϊόν θα συμβάλει στον οικολογικό προσανατολισμό της γεωργίας της ΕΕ και στους στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». Εκτιμάται ότι θα μειώσει τις εκπομπές μεθανίου από τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής από 20% έως 35%, χωρίς να επηρεαστεί η παραγωγή. Η χρήση του είναι ασφαλής για τις αγελάδες και τους καταναλωτές και δεν επηρεάζει την ποιότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων. Μια έκθεση του 2021 του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές από την κτηνοτροφία — από εκλύσεις κοπριάς και γαστρεντερικές εκλύσεις — αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των ανθρωπογενών εκπομπών μεθανίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_1304/MEX_22_1304_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο