Αποδοτικότερα οικιακά στεγνωτήρια ρούχων προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ και για την προστασία του περιβάλλοντος

household tumble dryers benefit EU consumers and protect the environment

Η Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών στεγνωτηρίων ρούχων και τη διευκόλυνση της επισκευής τους. Οι καταναλωτές θα δουν όφελος στο πορτοφόλι τους, καθώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί ενέργειας και θα παραταθεί η διάρκεια ζωής των εν λόγω συσκευών.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, μόνο τα πλέον αποδοτικά στεγνωτήρια ρούχων θα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Από την 1η Ιουλίου 2025, οι καταναλωτές της ΕΕ θα μπορούν να διαμορφώνουν τις αγοραστικές τους επιλογές βάσει μιας αναθεωρημένης ενεργειακής ετικέτας. Η κλίμακα ενεργειακής απόδοσης A έως G αναπροσαρμόζεται, ώστε η κατηγορία Α να ισχύει μόνο για τα καλύτερα προϊόντα. Οι κατασκευαστές που διαθέτουν προϊόντα στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα οποία υποχρεούνται να διατηρούν ανταλλακτικά για να τα διαθέτουν στους καταναλωτές και τους επισκευαστές. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να επισκευάζουν τις οικιακές συσκευές αντί να τις πετούν ως απορρίμματα, σύμφωνα με τους στόχους μας για την προώθηση ενός πιο κυκλικού οικονομικού μοντέλου.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών θα εξοικονομήσει 2,8 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές. Τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν σε εκτιμώμενη σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας 15 TWh, καθώς και σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 1,7 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 έως το 2040. Η εξοικονόμηση ενέργειας ισοδυναμεί περίπου με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν 2,6 εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι σημερινοί κανόνες εγκρίθηκαν μετά από εκτενή διαβούλευση και κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις προσεχείς εβδομάδες και οι κατασκευαστές θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 18 μήνες για να προετοιμαστούν για την έναρξη ισχύος αυτών των νέων διατάξεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_5983/MEX_23_5983_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://energy.ec.europa.eu/news/commission-announces-new-ecodesign-and-energy-labelling-rules-household-tumble-dryers-2023-11-22_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο