Άρση των εμποδίων για τα άτομα με αναπηρία: από σήμερα η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα πρέπει να έχει ενταχθεί στο εθνικό δίκαιο

Λήγει η προθεσμία για τη μεταφορά της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Η πράξη υλοποιεί τη δέσμευση της ΕΕ να άρει τους φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία, μια από τις υποχρεώσεις της ως συμβαλλόμενου μέρους της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η πράξη διασφαλίζει ότι όλα τα άτομα έχουν πρόσβαση σε σειρά καθημερινών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών, των τραπεζικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της τηλεόρασης, των ηλεκτρονικών βιβλίων και των διαδικτυακών αγορών. Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, τα ΑΤΜ θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι εξοπλισμένα με οπτικά και ηχητικά σήματα που να υποδεικνύουν πού πρέπει να εισαχθεί η τραπεζική κάρτα ή από πού βγαίνουν τα μετρητά.

Η Eπίτροπος Ισότητας, κ. Χέλενα Ντάλι, δήλωσε: «Η επίτευξη της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα αποτελεί ορόσημο του θεματολογίου της Ένωσης για την ισότητα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες καθημερινής χρήσης πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα διευκολύνουν τη ζωή τουλάχιστον 87 εκατομμυρίων ατόμων — σχεδόν ενός στους πέντε Ευρωπαίους — με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων πολλών ηλικιωμένων, καθώς και ατόμων με προσωρινή αναπηρία. Ως εκ τούτου, καλώ τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν με τις εταιρείες και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα.»

Η εφαρμογή της πράξης για την προσβασιμότητα συμβάλλει στη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, και η πράξη προβλέπει δράσεις για τη στήριξη της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην εφαρμογή της. Οι εταιρείες θα έχουν στη διάθεσή τους τρία χρόνια για τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους με τις κοινές απαιτήσεις της ΕΕ για την προσβασιμότητα. Αυτό θα προωθήσει την καινοτομία, θα εξασφαλίσει κοινά πρότυπα σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά της ΕΕ και, κατ’ επέκταση, θα ωφελήσει τους καταναλωτές που θα επωφεληθούν από μια ευρύτερη και χωρίς αποκλεισμούς προσφορά σε ανταγωνιστικές τιμές. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_4193/MEX_22_4193_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο