Διάλογος υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας για τη μετανάστευση και την ασφάλεια

EU Türkiye

Στις 23 Νοεμβρίου, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ κ. Ίλβα Γιούανσον και ο Υπουργός Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας κ. Αλί Γερλικαγιά συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για τον δεύτερο διάλογο υψηλού επιπέδου Τουρκίας — ΕΕ για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα και σημαντικός εταίρος της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια.

Αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πολιτικές και τις δράσεις της κάθε πλευράς που σχετίζονται με την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και συζήτησαν κοινές προσεγγίσεις για διάφορα ζητήματα, μεταξύ άλλων για την ασφάλεια των συνόρων και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Εξέτασαν επίσης τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας των αντίστοιχων υπηρεσιών μετανάστευσης και επιβολής του νόμου.

Επαναβεβαίωσαν την κοινή τους επιθυμία να ευοδωθεί η εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης στο πλαίσιο του διαλόγου για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και να ενταθεί η συνεργασία των δύο πλευρών για τον σκοπό αυτό, ενώ παράλληλα θα διερευνηθούν τρόποι διευκόλυνσης των ταξιδιών για τους Τούρκους πολίτες μέσω της επιτάχυνσης της έκδοσης θεωρήσεων.

Όσον αφορά την ασφάλεια, συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία και τις αμοιβαίες προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς επίσης και να ενισχύσουν τη συνεργασία για την επιβολή του νόμου.

Τα μέρη συμφώνησαν να συνεδριάζουν τακτικά σε επίπεδο τεχνικών και ανώτερων υπαλλήλων για να επανεξετάζουν την πρόοδο της συνεργασίας όσον αφορά τα κοινά τους συμφέροντα στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_6051/MEX_23_6051_EN.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο