Δήλωση του αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Άνσιπ και της επιτρόπου κας Γιούροβα ενόψει της έναρξης εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων

Στις 25 Μαΐου, θα τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε: «Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων θα γίνουν αύριο πραγματικότητα. Η ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών θα προστατεύεται καλύτερα και οι επιχειρήσεις θα επωφελούνται από το γεγονός ότι θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ύπαρξη αυστηρών κανόνων για την προστασία των δεδομένων αποτελεί τη βάση για μια λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά και για την άνθηση της διαδικτυακής οικονομίας. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ως προς τον τρόπο χρήσης των δεδομένων τους και ότι η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει η οικονομία των δεδομένων.

περισσότερα :  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3889_el.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο