Εκθέσεις επιβεβαιώνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας είναι καλύτερα προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση υγειονομικών απειλών

European Health Union

Δύο νέες εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα δείχνουν το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίθηκε στην ανάγκη και στη ζήτηση για πιο ανθεκτικά, ισχυρά και δίκαια συστήματα υγείας, καλύτερα προετοιμασμένα για πιθανές κρίσεις. Αμφότερες οι εκθέσεις επισημαίνουν επίσης τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες.

Τέσσερα χρόνια μετά τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων της νόσου COVID-19, πολλές από τις λύσεις που προτάθηκαν για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν ενσωματωθεί στη νομοθεσία της ΕΕ. Στόχος ήταν η ενίσχυση της συλλογικής μας ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της υγείας, στο πλαίσιο μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Η έκθεση του 2023 για την κατάσταση ετοιμότητας στον τομέα της υγείας επικεντρώνεται στα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για να βελτιώσει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Η συγκεφαλαιωτική έκθεση του 2023 για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ εξετάζει το πώς ανταποκρίνονται τα συστήματα υγείας στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Περιλαμβάνει τα προφίλ υγείας ανά χώρα, τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον αντίκτυπο του κορονοϊού στην ψυχική υγεία και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εισαγάγει τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτού του εντεινόμενου προβλήματος.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία του κορονοϊού άσκησε πρωτοφανή πίεση στις κοινωνίες, τις οικονομίες και τα συστήματα υγείας μας. Η αντίδρασή μας έθεσε τα θεμέλια για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, που είναι καλύτερα προετοιμασμένη για μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις και παρέχει υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους πολίτες. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τακτικά την πρόοδό μας όσον αφορά την υγειονομική ετοιμότητα και την οικοδόμηση ανθεκτικών συστημάτων υγείας. Οι εκθέσεις για την κατάσταση ετοιμότητας στον τομέα της υγείας και την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ αποτελούν βασικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου και καθοδηγούν σε σημαντικό βαθμό την πολιτική μας στον τομέα της υγείας, με προτεραιότητα την προστασία των πολιτών μας.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_23_6643/MEX_23_6643_EN.pdf

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_6631/IP_23_6631_EL.pdf

καθώς και σ’ αυτό το ενημερωτικό δελτίο για την έκθεση του 2023 σχετικά με την κατάσταση ετοιμότητας στον τομέα της υγείας : https://health.ec.europa.eu/state-health-eu_en

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο